HOSTEL DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIEM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,

UL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO 75, 25-433 KIELCE, tel. 881 779 000.


REGULAMIN HOSTELU


 1. Zobowiązuję się do przestrzegania abstynencji od środków psychoaktywnych.
 2. Zgadzam się na kontrolowanie mojej trzeźwości za pomocą testów i alkomatu.
 3. Zobowiązuję się zachowywać abstynencję seksualną na terenie hostelu a w odniesieniu do współmieszkańców w każdym miejscu.
 4. Ustalę w terminie do miesiąca cele do pracy nad sobą na okres pobytu na hostelu i będę je realizować.
 5. Będę uczestniczyć w rozmowach terapeutycznych wg. ustalonych wcześniej z terapeutą terminów.
 6. Będę aktywnie uczestniczyć w hostelowej grupie wsparcia. Przyjmuję to, że z obecności na grupie zwalnia mnie tylko praca lub inne ważne przyczyny wcześniej omówione z terapeutą.
 7. Będę dbać o czystość w swoim pokoju i w pozostałych pomieszczeniach  wspólnego użytkowania tj. łazienki, hol, kuchnia oraz sprzątać w tych pomieszczeniach wg. aktualnego grafiku dyżurów.
 8. Wpłacę kaucję w wysokości 50 zł, która będzie mi zwrócona przy rozwiązaniu kontraktu po potrąceniu kosztów ewentualnych szkód.
 9. Zobowiązuję się przestrzegać zasad kultury i dobrych obyczajów, żyć w zgodzie z innymi mieszkańcami respektując zasady wzajemnego poszanowania, w tym m.in. cisza nocna o 23.00, nieużywanie wulgaryzmów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 10. Przyjmowanie gości tylko podczas obecności terapeuty i po uzyskaniu jego zgody.
 11. Będę wykonywać doraźne obowiązki ustalone na grupie hostelowej, wynikające z bieżących potrzeb prawidłowego funkcjonowania hostelu.

 

 

…………………………………….

Podpis mieszkańca hostelu