Hostel dla Osób Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75,
25-432 Kielce
tel. +48 881 779 000
email: hostel@nadziejarodzinie.org.pl