Monika Bugajska – Olchawa – kierownik Hostelu -  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od 2006r. pracowała jako terapeuta uzależnień w takich instytucjach jak:  Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Szpital Św. Łukasza w Końskich-Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnień w NZOZ „Nadzieja Rodzinie”, Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii w Suchedniowie, Caritas Kielce- Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

 

Edyta Ptak - Janisz – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończyła studia magisterskie z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie w trakcie studiów z psychologii w SWPS . Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi zarówno w poradni, ośrodku stacjonarnym jak i w programach postrehabilitacyjnych.