Grzegorz Iwan – kierownik Hostelu -  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Zbigniew Grzesiak – instruktor terapii uzależnień