Dzień dobry

Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach jest prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie". O pobyt w Hostelu mogą starać  się osoby od 18 roku życia, uzależnione od narkotyków, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień. Program post-rehabilitacyjny  stanowi  etap „przejściowy” między terapią  a samodzielnym życiem. Daje czas na adaptację do trzeźwego życia w nowych warunkach, daje poczucie bezpieczeństwa.Celem programu hostelowego jest  powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.


Długość uczestnictwa w programie postrehabilitacji jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej i może być korygowana. Leczenie jest bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ.


Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres 
hostel@nadziejarodzinie.org.pl
oraz pod numerem telefonu 
881779000


Kierownik Hostelu
Grzegorz Iwan